بایگانی نوشته‌ها


زنیان

زنیان

زنیان دارای بو و طعمی تندی بوده و اشتها آور است و بخاطر گرمی ای که دارد، طبیعتاً افراد با مزاج گرم اگر از زنیان استفاده می کنند، به عنوان مصلح آن، از کمی سنکجبین نیز استفاده کنند

دسته‌بندی
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...