مواد موثره گیاهی

یکی از محصولات منحصر به فرد شرکت کناد، تولید مواد موثره گیاهان دارویی با درصد خلوص مورد نیاز برای گریدهای دارویی- غذایی، آرایشی-بهداشتی است.

ردیفمواد موثره (با درصد خلوص­ های مختلف)
1منتول  
2کورکومین
3کارون
4لینالول
5لیمونن
6تیمول
7تانن
8ژرانیوم
91و 8- سینئول