نانو مواد

"کناد" با تکیه بر دانش نیروی انسانی خود در زمینه تولید نانوذرات مختلف، اکسیدها و نمک ­هایی که در صنایع دارویی کاربرد دارند، فعال است. همچنین نانوپودرهای فلزی به کمک عصاره ­ی گیاهان دارویی تولید می نماید و آماده تامین نیازهای شرکت ­های مصرف­ کننده این محصولات مطابق با خلوص و مشخصات مندرج در استانداردهای مربوطه می ­باشد.

ردیفنانو مواد فرمول شیمیایی 
1نانو نقره پایه گیاهیAg   Silver nanoparticles
2نانو ذرات طلا AuGold nanoparticles (AuNPs)
3اکسید روی ZnOZinc oxide
4اکسید آهن Fe2O3Iron oxide nanoparticles
5اکسید آهن مغناطیسیFe3O4Iron oxide nanoparticles   (magnetite)
6اکسید تیتانیومTiO2Titanium Oxide
7اکسید مسCuOCopper Oxide
8اکسید کبالت CoOCobalt oxide
9اکسید نیکلNiONickel oxide
10اکسید قلع SnO2Tin oxide
11کیتوسان
Chitosan