اسپری اسانس


اسپری های اسانس شرکت کناد، بر پایه آب و از اسانسهای کاملا طبیعی تولید  کناد تهیه می شوند. این اسپری ها بدلیل عدم استفاده از هر گونه ترکیب  شیمیایی هیچ گونه حساسیتی ایجاد نمی کنند، مناسب برای استفاده در خودرو،  منزل، سازمانها، ادارات و مراکز تجاری هستند و در سه حجم 60، 250 و 500  میلی لیتری از طریق سایت قابل سفارش هستند. برای سفارشهای بیشتر با شماره  درج شده در اطلاعات شرکت در روزهای کاری از ساعت 10 تا 15 تماس حاصل فرمایید.


کمی صبر کنید...

اسپری اسانس (رایحه ملون)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل: اسانس ملون،  آب مقطر  دو بار  تقطیر و  الکل  خالص بدون  بو                              مناسب برای  منازل،  ادارات، شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای بزرگ


اسپری اسانس (رایحه استوایی)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل: اسانس ترکیبی  استوایی،  آب مقطر  دو بار  تقطیر و  الکل  خالص بدون  بو                              مناسب برای  منازل،  ادارات،شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای بزرگ


اسپری اسانس (رایحه گل نرگس)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل: اسانس گل نرگس،  آب مقطر  دو بار  تقطیر و  الکل  خالص بدون  بو                              مناسب برای  منازل،  ادارات،شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای بزرگ


اسپری اسانس (رایحه گل سفید)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:ا سانس ترکیبی  گلهای سفید،  آب مقطر  دو بار  تقطیر و  الکل  خالص بدون  بو                              مناسب برای  منازل،  ادارات، شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای بزرگ


اسپری اسانس (رایحه اکالیپتوس)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:اسانس اکالیپتوس،  آب مقطر  دو بار  تقطیر و  الکل  خالص بدون  بو                              مناسب برای  منازل،  ادارات، شرکتها،  هتلها،  فروشگاه های بزرگ


اسپری اسانس (رایحه بهارنارنج)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس بهارنارنج،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه گل یاس)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس گل یاس،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه گل مریم)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس گل مریم،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه کاج)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس کاج،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه قهوه)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس قهوه،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه دارچین)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس دارچین،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه نارگیل)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس نارگیل،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه هلو)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس هلو،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه موز)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس موز،  آب  مقطر  دوبار  تقطیر  و  الکل   خالص   بدون  بو                                مناسب  برای  منازل،   ادارات،   شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه کارامل)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس کارامل،  آب  مقطر  دوبار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                                مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه فرشته)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس ترکیبی  فرشته،  آب  مقطر  دو بار  تقطیر  و  الکل  خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،  ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه گل برفی)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس ترکیبی  گل برفی،  آب  مقطر  دوبار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه انبه)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس انبه،  آب  مقطر  دوبار  تقطیر  و  الکل   خالص  بدون  بو                                   مناسب  برای  منازل،   ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه اقیانوس)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس ترکیبی  اقیانوس،  آب  مقطر  دوبار  تقطیر  و  الکل    خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،    ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


اسپری اسانس (رایحه برگاموت)-500 میلی لیتر

264,000 تومان

ترکیبات  شامل:  اسانس خالص برگاموت،  آب  مقطر  دوبار  تقطیر  و  الکل    خالص  بدون  بو                              مناسب  برای  منازل،    ادارات،  شرکتها،  هتلها،  فروشگاههای  بزرگ


دسته‌بندی