خواص گیاه بابا آدم: این گیاه که فیل گوش و آراقیطون نیز نامیده می شود، گیاهی است علفی و دوساله که ارتفاع ساقه آن تا ۱/۵ متر می رسد.
این گیاه به حالت وحشی در دشت ها و نواحی معتدل و مرطوب و سایه در اروپا و آسیا می روید.
ساقه آن که شبیه پوست مار است پوشیده از کرکهای خشن و زبر است.

برگهای بابا آدم آن بسیار بزرگ و پهن بحالت افتاده بر روی ساقه قرار دارد.
از نظر طب قدیم ایران ریشه بابا آدم سرد و خشک است.

باباآدم بهترین تصفیه کننده خون است و خون را تمیز کرده و سموم را از بدن خارج می کند.
جوش های صورت و کورک را برطرف می کند، ادرار آور و معرق است، سیستم لنف بدن را تمیز می کند، بیماری های پوستی نظیر اگزما، گل مژه و زخم ها را برطرف می کند، تورم را از بین می برد، تقویت کننده بدن است، جوشانده برگ های بابا آدم را در معالجه سرگیجه و رماتیسم بکار می برند، جوشانده تخم بابا آدم ضد عفونی کننده است، در معالجه ذات الریه بکار می رود، تب حاصل از بیماری مخملک را برطرف می کند، در معالجه یبوست موثر است، نقرس را برطرف می کند، درد سیاتیک را آرام می کند، در برطرف کردن کمر درد موثر است، آب آوردن بدن را درمان می کند، هضم غذا را تسریع می کند، کهیر را برطرف می کند، ریشه بابا آدم را له کرده یا بجوشانید و آنرا روی کورک یا اگزما بمالید تا آنرا برطرف کند، برای جلوگیری از ریزش مو و تقویت آن جوشانده غلیظ ریشه بابا آدم را به سرمالید.